Maskun Vaaliohjelma

Sinun näköinen kunta

Maskun Perussuomaiset laittavat asiat tärkeysjärjestykseen: haluamme järjestää asukkaille arkielämän edellytykset maailmanparannuksen sijaan. Olemme huolissamme kuntalaisten hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja oikeudesta vaikuttaa paikallisesti yhteisömme asioihin. Arjesta se alkaa.
• Terveyskeskuksen, posti- ja pankkipalveluiden sekä lähipalveluiden säilyttäminen. Laadukas palvelutaso on vetovoimatekijä.

• Toimiva koulu- ja päiväkotiverkko.

• Ikäihmisten ja vammaisten peruspalveluja kehitettävä.

• Maskuun oma aluepoliisi.

• Lisää vuokra-asuntoja Maskulaisille, rajoittamalla pakolaisten määrää.

• Työpaikkojen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen, paikallisten yrittäjien huomioiminen päätöksenteossa. Ateria- ja siivouspalveluiden pitäminen omana työnä.

• Ikäihmiselle ilmaiset liikuntamahdollisuudet. Liikuntatilat säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla.

• Palveluliikennettä parannettava taikka säilytettävä vähintäänkin nykyisellä tasolla.

• Avoimuutta päätöksentekoon mm. valtuuston kokouksen videoimalla.

Kuluvalla vaalikaudella olemme yhteistyössä saaneet läpi useat ideamme ja ajatuksemme. Meillä on Maskun näköinen puoluepolitiikasta riippumaton linja.

Asukkaiden asialla – Äänestä Parempi Masku.