Naantalin kuntavaaliohjelma

Perussuomalainen Naantali on yhtä kuin sen asukkaat, yritykset ja yhteisöt

Naantalin kehittämisen on perustuttava asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen arvoihin ja mielipiteisiin. Perussuomalainen Naantali huolehtii arkisista asioista vauvasta vaariin ja vähentää mieluummin menoja kuin korottaa veroja. Laadukkaita palveluja on oltava tarjolla koko alueella.

  • Lapset, nuoret ja perheet: Kotihoidon kuntalisä, toimiva kouluverkko, monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy.
  • Ikäihmisille inhimillisyyttä: Palveluasumista lisää, ikääntyvien tukiverkostolla ja palvelusetelillä apua ja virikkeitä.
  • Ympäristön huomioiva kaavoitus: Monipuolista asuntotuotantoa ja vuokra-asuntoja elämän kaikkiin vaiheisiin.
  • Työpaikat ja yritykset: Työllistämistä tukemalla, yritysten toimintaympäristöstä huolehtimalla ja liiketiloja lisäämällä saadaan uusia koko- ja osa-aikaisia työpaikkoja.
  • Liikkumisen helppous: Autoilijat on huomioitava liikenneratkaisuissa ja joukkoliikenteen sujuvuus varmistettava ylikunnallisella yhteistyöllä.
  • Turvallisuudentunne: Puututaan ennaltaehkäisevästi koulukiusaamiseen, häiriökäyttäytymiseen ja rikollisuuteen.
  • Satsauksia saaristoon: Saaristolisä saariston asukkaiden hyväksi, kuten Rymättyläntien kevyenliikenteen väylään ja retkeilyreitteihin. Mökkiläiset mukaan palveluiden kehittämiseen.

Äänestä aurinkoa Naantaliin!